מידע כללי ומקיף על מעליות

מידע כללי ורחב על השימוש, השירות והפיקוח של המעלית שבבעלותכם.

המעלית שבה אנו משתמשים באופן יום יומי הינה כלי תחבורה לכל דבר וכמו כל כלי תחבורה כך גם המעלית אנחנו מחויבים לדאוג שהיא תטופל באופן שוטף בכדי למנוע תקלות עתידיות או תקלות המסכנות חיים. לאלו מבינכם שרואים את המעלית כקופסא קטנה שרק עוזרת לכם לעלות ולרדת בייתר קלות, דעו לכם שאותה קופסא מורכבת מעשרות ואפילו מאות רכיבים שונים ומגוונים, שתפקידם הוא ליצור עבורכם את חווית הנסיעה הנעימה והבטוחה במעלית. בעמוד זה נפרט עבורכם את עיקריי הדברים הקשורים בזכויותיו וחובותיו של המחזיק במעלית. נרחיב בנושאי המעלית ונעמיק איך תוכלו לדאוג לתפעול אמין ובטוח ובכך למנוע תאונות ותקלות עתידיות.

מידע לבעל מעלית חדשה

כל מעלית חדשה שמותקנת בישראל מחוייבת על פי חוק לעמוד בתקן ססרים ישראלי רשמי מס' 24 – מעליות נושאים ומשא. והיא מחוייבת לעמוד בתו תקן אותו ניתן לרכוש ממכון התקנים הישראלי. כל חברה בעלת תו תקן רשאית להתקין מעלית, אך מעלית שלא תעמוד בדרישות התקן לא תותר לשימוש ובכך תמנע מהדיירים את השימוש בה, עד אשר הליקויים יטופלו במלואם. לפי הוראות החוק – פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל – 1970 סעיף 59א ו- 60, כל מעלית חדשה שהותקנה מחייבת בדיקת מעלית ראשונית כוללת ומקיפה, שתפקידה לבדוק את כל רכיבי המעלית ובעיקר את בטיחותה. והיה ובמהלך הבדיקה נתגלו ליקויים או חשד לליקוי מכל סוג שהוא, המעלית תהיה אסורה לשימוש. עד אשר יטופלו כל הליקויים עד האחרון שבהם. מכון התקנים הוא הגוף האחראי על בדיקת תקינותה של המעלית וזאת בהתייחס למידת ההתאמה להוראות תקן 4. כאמור כפי שאמרנו מכון התקנים הוא הגוף האחראי על הבדיקה אך מי שבפועל משלום על השירות הזה היא לא אחר מאשר יצרן המעלית. וזאת מכיוון שבשלב זה עדיין נחשבת המעלית באחריות היצרן. אגב בשנה הראשונה להתקנת המעלית החדשה בבניין, המתקין הוא נושא באחריות לפעולתה התקנית של המעלית. וזאת על פי צו הפיקוח על המצרכים והשירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), התשמ"ד – 1984. אחריותו של המתקין כוללת תיקונים וחלקי חילוף וניתנת ללא תשלום מצד דיירי הבניין. אך בתנאי שנחתם חוזה תוך 60 יום בין המתקין לדיירים מיום הבדיקה הראשונה של בודק המעליות המוסמך לכך.

בדיקה תקופתית

בדיקת מעלית תקופתית מתבצעת על פי חוק כל שישה חודשים. אי ביצוע של בדיקה זו מהווה סכנה עבור הנוסעים במעלית ואף מהווה עברה פלילית חמורה. האחריות על הזמנת בודק מוסמך לביצוע הבדיקה והתשלום בגין הבדיקה הינה על בעל המעלית. הבדיקה מתבצעת על ידי בודק מעליות מוסמך (מהנדס מעליות) אשר קיבל את ההסמכות הנדרשות ממשרד התעשייה המסחר והתעסוקה. רשימת הבודקים המוסמכים לביצוע העבודה מתעדכנת אחת לכמה זמן ואילו רק האנשים המופיעים ברשימה זו רשאים לבצע את הבדיקה. לאחר שבודק המעליות מסיים את בדיקתו הוא מגיש את תוצאותיו בדו"ח רשמי העונה לשם "תסקיר בדיקה". רבים מחברות המעליות דואגות ללוות את בודק המעליות עם טכנאי מטעם החברה ובתום הבדיקה הבודק מעביר את הדוח לידי הטכנאי המלווה. בנוסף הדו"ח הזה נשלח גם לבעל המעלית (במקרים רבים מדובר בוועד הבית)וגם למשרד העבודה העורך מעקב על ביצוע הבדיקות התקופתיות ועל ביצוע התיקונים הנדרשים בתסקיר. על בעל המעלית לדאוג שכל הליקויים שנתגלו בבדיקה של הבודק יטופלו בהקדם. וזאת כאשר מדובר בתקלות שלא מסכנות חיים אך במידה ונתגלו תקלות המסכנות חיים .המעלית תהיינה מושבתת עד אשר יטופלו הליקויים עד האחרון שבהם. במקרה של מעלית מושבתת משרד העבודה והרווחה מוציא צו בטיחות האוסר על השימוש במעלית. וכל הפעלת המעלית בניגוד לצו, אסורה בהחלט! הפעלת המעלית מחדש תאושר אך ורק על ידי מפקח העבודה וזאת רק לאחר שקיבל מבודק המעליות המוסמך אישור עדכני לכך שכל הליקויים שנתגלו בבדיקה הקודמת טופלו לשביעות רצונו ולא נשקפת עוד סכנה לנוסעים במעלית.

שירות למעליות

על מנת שנוכל להבטיח את המשך פעילותה ותקינותה של המעלית לאורך זמן, אנו נדרשים לקבל טיפול שוטף הולם. הכולל טיפול תקופתי, טיפול ייזום, החלפת חלקים, טיפול ברכיבים בלויים, שימון וגירוז רכיבי המעלית, בדיקה של כלל המערכות של המעלית, כולל מערכת הדלתות הבלימה והחשמל הכללית. מי שמבצע את השירות הזה בדרך כלל הינם חברות המעליות אך חובתו של בעל המעלית לוודא שמספק השירות בעל רישיון מתאים. מתן אישור לחברות מעליות על מנת שיוכלו לספק שירות ואחזקה למעליות ניתן על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. *חשוב לציין שכל מעלית חייבת חברת מעליות שתספק עבורה את השירות והתחזוקה שהיא זקוקה, מעלית אשר תפעל ללא שירות פעיל שכזה. תהיה בסכנת צו איסור שימוש במעלית.